​​​​​​​
​​​​​​​LAGRING

​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​Vi lagrar petroleum och kemikalieprodukter samt förmedlar kontakt för logistik vilket göra det möjligt för oss att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar.

Den sammanlagda lagringskapaciteten är över 700 000 m3 och består av isolerade, oisolerade, rostfria och vanliga ståltankar.
 
Nivåmätning av cisternerna samt för utlastad volym till tankbilar är automatiserat.
 
Vi har dagligen lossning, lastning samt även blandning till och från fartyg och tankbilar.
Detta utförs och övervakas av utbildad och erfaren personal.


Almer Oil & Chemical Storage AB innehar Tull och Skattelagertillstånd samt även tillstånd från Energimyndigheten.