MILJÖ, KVALITET & SÄKERHET


​​​​​​​
Almer Oil & Chemical Storage AB hanterar dagligen produkter som klassas som miljö och brandfarliga vilket ställer höga krav på hanteringen. Är sedan 2000 certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
 
Avtal med Släckmedelcentralen (SMC) ger tillgång till brandstationer geografiskt nära terminalerna med ständig beredskap.
 
Som medlem i Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) och sittande i driftkommittén är Almer Oil & Chemical Storage AB med och påverkar branschen för att skapa långsiktiga lösningar för en hållbar utveckling.

Vår Integrietspolicy